Blog o modulárnych domoch

Okná sú jednými z najexponovanejších konštrukčných prvkov každého domu či budovy. Ide o priehľadné časti obvodového plášťa, ktoré pozostávajú z okenného rámu, pohyblivých krídel a sklenenej výplne. Ich správnym naprojektovaním a rozvrhnutím ušetríte veľa energie. Aby ste však dosiahli energetický a finančný efekt, musíte zvoliť okenné rámy s kvalitnou izoláciou a vhodnými parametrami sklenenej výplne spolu s kvalitným odborným osadením.

No neraz sa nevedia zákazníci zoorientovať v spleti čísiel, údajov a parametrov, ktoré sú však veľmi dôležité práve na dosiahnutie vyššie spomenutej efektívnosti a návratnosti vložených peňažných prostriedkov. Prinášame Vám preto článok, ktorý Vám pomôže sa ľahšie zoorientovať ako vybrať okná do Vášho nového domu…

Ako vybrat okna do vasho noveho domu

 

Ako vybrať okná do Vášho nového domu Nevyhnutná teória k výberu okien

Samozrejme, ak nepatríte medzi odborníkov v danej oblasti, je pochopiteľné, že sa v parametroch okien budete len ťažko orientovať. Aby ste však získali [...]

Návrat na vrchu