Blog o modulárnych domoch

V posledných rokoch sa venuje otázke zateplenia fasády domov dostatočne veľká pozornosť. Zatepľovanie fasád neprebieha iba na starších domoch a budovách, no taktiež na tých nových.

Dôvodov, prečo dochádza k zatepľovaniu fasád je hneď niekoľko. V zime pomáha zateplenie znížiť tepelné straty a znížiť tak náklady na vykurovanie, a v lete pomáha ochrániť interiér pred zbytočným prehrievaním, čím sa znižujú náklady na samotné chladenie.

Konkrétne na zateplenie fasády modulárnych domov naša spoločnosť používa prevažne polystyrén, ktorý je za tie roky overným izolantom. Neustále sa jeho vlastnosti vylepšujú a zatiaľ nemáme dôvod meniť tento overený izolant za iný. Avšak dostupných na našom trhu je viacero alternatív, ktoré si postupne predstavíme…

Zateplenie fasady modularnych domov

 

Zateplenie fasády modulárnych domov

 

Tak ako pri iných materiáloch, rovnako aj pri výbere izolácie domu je nutné venovať pozornosť vlastnostiam zatepľovacieho materiálu, ktorý by ste chceli použiť vo Vašom novom dome.

Každý typ izolácie [...]

Návrat na vrchu