Blog o modulárnych domoch

Ako financovať montovaný dom

Pri výstavbe domu z klasických materiálov je možné rozdeliť financovanie na niekoľko etáp. Vzhľadom na postupnú výstavbu v rôznych časoch je plánovanie financovania takejto stavby možné rozdeliť na dlhšie časové obdobie. Tým pádom je možné čerpať finančné zdroje formou úveru z banky postupne po jednotlivých etapách. No pri výstavbe montovaného domu nie je možné využiť takéto “etapové” financovanie, pretože, celá stavba je postavená v priebehu niekoľkých dní. Napriek tomu je však možné Váš budúci montovaný dom financovať rôznymi spôsobmi. Financovanie montovaného domu, teda aj domu z oceľovej konštrukcie je nutné dopredu detailne vypracovať už pred samotnou výstavbou.

 

Foriem alebo možností ako financovať výstavbu montovaného domu je niekoľko

 

1. Financovanie montovaného domu hotovosťou

Najjednoduchšou formou financovania montovaného domu je jeho financovanie prostredníctvom hotovosti. Ak disponujete hotovosťou je proces výstavby montovaného domu nielen najjednoduchší, ale aj najrýchlejší. Dopredu sa zmluvne dohodne finálna cena výstavby [...]

Návrat na vrchu