Blog o modulárnych domoch

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie

Vybaviť stavebné povolenie nebýva jednoduchou záležitosťou. Pri jeho vybavovaní máte dve možnosti. Buď niekoho splnomocníte alebo si “behanie” po úradoch absolvujete sami. V tom prvom prípade urobíte najlepšie, v druhom si pripravte pevné nervy, dostatok času a energie. Či už sa rozhodnete pre využitie služieb niekoho, kto celé stavebné povolenie vybaví za Vás alebo si ho vybavíte sami, prinášame Vám základné informácie, ktoré Vám pomôžu lepšie sa zorientovať.

Prejdime si postupne jednotlivé kroky stavebného povolenia…

 

Stavebné povolenie v niekoľkých krokoch

 

Prvý krok – návšteva stavebného úradu

Na internete, na rôznych fórach a na základe informácií od Vašich známych a priateľov môžete získať plno informácií, no nemusia byť pre Vás vo finále užitočné a len Vás zbytočne zahltia. Z jednej strany je dobré si zopár informácií naštudovať, ale najdôležitejším prvým krokom je určite návšteva konkrétneho stavebného úradu, kde vlastníte pozemok. Zákon platí pre celé Slovensko rovnako, ale odlišností na jednotlivých stavebných úradoch je toľko, že napríklad na jednom stačí vyplniť predpripravený formulár, na druhom musíte žiadosť napísať sami. Jednotlivé podmienky a fungovanie stavebných úradov sa menia od jedného k druhému. Preto najlepšie čo môžete urobiť ako prvý krok je informovať sa na Vašom stavebnom úrade.

 

Druhý krok – prílohy k stavebnému povoleniu

Po návšteve a získaní všetkých informácií by ste mali vedieť aký formulár alebo žiadosť použiť a čo k nej priložiť. Prílohy sa týkajú povolení jednotlivých úradov, ktoré fungujú rôzne a väčšina z nich má podľa zákona 30 dní na vyjadrenie. Niektoré Vám potvrdenie a vyjadrenie dajú v priebehu niekoľkých dní, iné si zas dajú na čas a vyjadrenie Vám vydajú v posledný deň pred uplynutím zákonnej lehoty.

K žiadosti o stavebné povolenie budete potrebovať tieto potvrdenia:

  1. list vlastníctva, laicky povedané “LV” – stavebnému úradu treba preukázať vlastnícky vzťah k pozemku, na ktorom chcete začať stavať. Väčšina úradov bude požadovať plnohodnotný list vlastníctva vydaný katastrálnym úradom, niektorým stačí iba informatívny list vlastníctva vytlačený z internetu. Dávajte však pozor, list vlastníctva nesmie byť starší ako 3 mesiace.
  2. kópia katastrálnej mapy – najlepšie urobíte, ak spolu s LV budete na katastrálnom úrade žiadať aj o katastrálnu mapu. Taktiež nesmie byť staršia ako 3 mesiace
  3. projektová dokumentácia k stavbe – projekt Vám pripraví architekt tak, aby ste mali k dispozícii aktuálne údaje s pripojením na inžinierske siete podľa skutkového stavu. K projektovej dokumentácii je potrebné priložiť aj doklad o odbornej spôsobilosti projektanta / architekta.
  4. stavebný dozor – tlačivo je väčšinou dostupné na stavebnom úrade, stavebný dozor alebo stavebná firma Vám tlačivo vyplní a opečiatkuje.
  5. územné rozhodnutie o umiestnení stavby – ak chcete stavať na svojom pozemku, musí byť v uzemnom pláne obce povolené stavať rodinné domy. Ak sú povolené, nie je problém a všetko vybavíte jednoducho.
  6. súhlas obce s malým zdrojom znečistenia – tzn. ak budete mať v dome komín, je potrebné mať k dispozícii informácie o použitom kotli. Informácia o kotli je súčasťou projektovej dokumentácie, čiže všetky informácie nájdete práve tu.

 

Tretí krok – prípojky

Musíte navštíviť všetkých dodávateľov energií a informovať sa o postupe vybavenia prípojok. Vo väčšine prípadov ide o plyn, elektrinu a vodárne a kanalizácie. V prípade, že je všetko v poriadku, uzavriete zmluvy o pripojení s jednotlivými dodávateľmi a zároveň Vám vydajú súhlasné stanovisko k vybudovaniu prípojky, čo je ďalšou prílohou k žiadosti o stavebné povolenie. V prípade, že nie je niečo podľa predstáv dodávateľa energií, bude musieť Váš projektant prerobiť projekt podľa pripomienok a celý proces sa tým predĺži.

 

Štvrtý krok – podanie stavebného povolenia

Keď skompletizujete všetky potvrdenia, môžete podať žiadosť na stavebný úrad.

 

Piaty krok – vyjadrenie stavebného úradu

Po podaní žiadosti, stavebný úrad posiela všetkým účastníkom konania informáciu o začiatku stavebného konania. Účastníci majú možnosť sa vyjadriť k stavbe. Po ukončení stavebného konania dostanú všetci účastníci informáciu o rozhodnutí stavebného úradu. Zo zákona majú všetci účastníci nárok na odvolanie v priebehu 15 dní. Ak sa nikto neodvolá, mali by ste do pár dní dostať rozhodnutie o povolení stavby.

Ak sa rozhodnete pre vybavovanie stavebného povolenia svojpomocne, odporúčame Vám ešte niekoľko dôležitých rád. Pri návšteve každého úradu buďte naladení pozitívne s úsmevom na tvári a k dotyčným úradníkom skúste byť čo najmilší. Oveľa jednoduchšie tak vybavíte potrebné potvrdenia.

V prípade, ak nemáte čas a nechcete sa zbytočne natrápiť pri vybavovaní stavebného povolenia, môžeme všetky náležitosti vybaviť za Vás. Sme Vám plne k dispozícii a radi Vám pomôžeme.
 

Túžite po modernom, elegantnom a štýlovom domčeku?

Stačí nás kontaktovať a spolu nájdeme ideálne riešenie pre Vás a Vaše potreby…

Modulárny dom podľa vlastných predstáv

Modularny dom M 04

Polia vyznačené * sú povinné

 

Sumár
Názov článku
Stavebné povolenie
Autor
Popis
Vybaviť stavebné povolenie nebýva jednoduchou záležitosťou. Pri jeho vybavovaní máte dve možnosti. Buď niekoho splnomocníte alebo si úrady absolvujete sami.

Okomentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.*Môžete použiť tieto HTML tagy a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Návrat na vrchu