Blog o modulárnych domoch

Energetická hospodárnosť modulárnych domov

Energetická hospodárnosť budov je definovaná ako množstvo energie potrebnej na užívanie stavby a to najmä na vykurovanie, prípravu teplej vody, chladenie, vetranie a na osvetlenie.

Je určená výpočtom nameranej spotreby energie a vyjadruje sa v číselných ukazovateľoch potreby energie v budove i primárnej energie.

Primárnou energiou sa myslí energia z obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov, ktorá neprešla procesom konverzie ani transformácie.

 

Energeticka hospodarnost modularnych domov

 

Energetická hospodárnosť modulárnych domov

Energetické triedy budov

Každá budova je z hľadiska energetickej hospodárnosti zaradená do energetickej triedy. Zaradenie v energetickej triede, podobne ako pri spotrebičoch, umožňuje ľahšiu orientáciu a porovnávanie pre užívateľov.

Od 01.01.2016 platia prísnejšie pravidlá a požiadavky na parametre stavby. Rodinné domy sa od tohto dátumu musia stavať ako ultranízkoenergetické, kedy ich spotreba energie nesmie presiahnuť hornú hranicu energetickej triedy A1.

Podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., § 4 ods. 12, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov sa jednotlivé kategórie rodinných domov zaraďujú do energetických tried podľa globálneho ukazovateľa – primárnej energie v (kWh / (m2.a)) a to nasledovne:

 

  • A0 ≤ 54 (budova s takmer nulovou spotrebou)
  • A1 = 55 – 108 (ultranízkoenergetická budova)
  • B = 109 – 216 (nízkoenergetická budova)
  • C = 217 – 324
  • D = 325 – 432
  • E = 433 – 540
  • F = 541 – 648
  • G > 648

 

Každý dom patrí do niektorej z vyššie spomenutých energetických tried a to podľa hodnoty dodanej energie. Energetická trieda A0 má najnižšiu hodnotu, trieda G najvyššiu.

 

Energetická hospodárnosť modulárnych domov sa nachádza v energetickej triede A1, teda ultranízkoenergetickej.

 

Tepelnotechnické parametre konštrukcie

Spotrebu energie na vykurovanie v značnej miere ovplyvňujú tepelnotechnické parametre konštrukcie.

Požiadavky na súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U sme spracovali do tabuľky podľa STN 73 0540:2012. Hodnoty v tabuľke vyjadrujú súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U udávané v W / (m2.K).

Tepelnotechnicke parametre konstrukcie

Na záver…

Od roku 2021 budú musieť všetky novopostavené budovy dosahovať takmer nulovú spotrebu. Tým pádom budú musieť patriť do energetickej triedy A0. Dôvodom sprísňovania kritérií a parametrov stavieb je celoeurópska snaha o zníženie emisií CO2 súvisiacich s globálnym otepľovaním.

 

Túžite po modernom, elegantnom a štýlovom domčeku?

Stačí nás kontaktovať a spolu nájdeme ideálne riešenie pre Vás a Vaše potreby…

Modulárny dom podľa vlastných predstáv

Modularny dom M 04

Polia vyznačené * sú povinné

 

Sumár
Názov článku
Energetická hospodárnosť modulárnych domov
Autor
Popis
Energetická hospodárnosť modulárnych domov sa nachádza v energetickej triede A1, teda ultranízkoenergetickej.

Okomentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.*Môžete použiť tieto HTML tagy a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Návrat na vrchu