Blog o modulárnych domoch

Aké poistenie nehnuteľnosti zvoliť?

Každý z nás vkladá do budovania vlastného bývania množstvo energie, času a aj financií. Aby sme túto nemalú investíciu ochránili čo najlepšie, mali by sme ju poistiť a zabezpečiť tak, aby nás žiadna nečakaná situácia neprekvapila.

Ako sa hovorí “pripravenému šťastie praje”, je lepšie byť pripavený, ako čeliť nečakaným nákladom v budúcnosti. Nikto z nás nevie predpovedať, aké udalosti sa v budúcnosti udejú a preto by ste mali zabezpečiť nehnuteľnosť vhodným poistením, ktoré v prípade nečakanej udalosti vyrieši Vaše starosti nielen s nákladmi na opravu, ale aj na prípadné dodatočné investície. Avšak viete, aké poistenie nehnuteľnosti zvoliť, aby ste mohli v kľude spávať?

Ake poistenie nehnutelnosti zvolit

 

Aké poistenie nehnuteľnosti zvoliť?

Pri poisťovaní Vášho domova by ste mali brať do úvahy dva základné typy poistení a to poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Mnohí ľudia robia chybu, keď zvolia iba poistenie domácnosti a na poistenie nehnuteľnosti zabúdajú alebo ho považujú za zbytočné. Lenže poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti sú dve odlišné poistenia, ktoré zahŕňajú úplne iné predmety poistenia.

 

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti je poistením trvalo obývaného domu, jeho stavebných súčastí, prípadne vedľajších stavieb. Poistenie nehnuteľnosti je poistením na všetky predmety pevne zabudované alebo s domom pevne spojené, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Pre lepšiu predstavu ide napríklad o okná, parapety, žalúzie, vonkajšie a vnútorné dvere, dlažby, podlahy, obklady, maľovku a podobne.

Do poistenia nehnuteľnosti patrí aj technické vybavenie domu akým sú rozvody elektriny, kúrenia, vody, plynu, kanalizácie, klimatizácie a podobne, a taktiež technické zariadenia, ktoré sú určené na prevádzku domu a sú pevne zabudované. Medzi tieto zariadenia patria vykurovacie telesá, klimatizačné jednotky, kotly, ohrievače, zásobníky vody, plynové sporáky, zariaďovacie predmety toalety a kúpeľne, kuchynské drezy a vodovodné batérie.

 

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti je poistením hnuteľných vecí, ktoré predstavujú zariadenie domu a slúžia na prevádzku domácnosti alebo uspokojovanie potrieb danej domácnosti. Poistené však môžu byť iba predmety, ku ktorým má poistený preukázateľné vlastnícke alebo užívateľské právo. Do poistenia domácnosti okrem bežného zariadenia domácnosti patria aj peniaze, cennosti, spotrebná eletronika, počítače a dokonca aj domáce zvieratká.

 

Uzatvorte poistenie a potom ho pravidelne aktualizujte

Pri obidvoch poisteniach je veľmi dôležité, aby ste správne nastavili poistnú sumu. Veľmi často sa stáva, že majiteľ nehnuteľnosti uzavrie poistenie a o jeho aktualizáciu sa nestará. Pritom cena nehnuteľnosti sa vyvíja a hodnota domu sa v čase môže zmeniť. Následne sa môže stať, že bez pravidelnej aktualizácie môže dochádzať k podpoisteniu, teda rozdiel medzi skutočnou cenou nehnuteľnosti a poistnou sumou bude nižší a môže dôjsť k nižšiemu poistnému plneniu. Preto pravidelnú aktualizáciu poistenia netreba podceňovať.

 

Poisťovňa nemusí v niektorých prípadoch dom poistiť

Poisťovňa môže odmietnuť poistiť Vašu nehnuteľnosť a to zväčša vtedy, ak je nehnuteľnosť postavená načierno alebo nemá vydané platné stavebné povolenie. Taktiež sa môže stať, že Vám poisťovňa môže dať vyššie poistné, ak sa dom nachádza v povodňovej oblasti.

 

Záver

Poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti nie sú finančne náročné, ale v prípade poistnej udalosti Vám môžu ušetriť nemalé peniaze. Preto Vám odporúčame obe poistenia, aby ste predišli nečakaným výdavkom, ktoré by inak v prípade dobrej poistky uhradila poisťovňa za Vás.

 

Túžite po modernom, elegantnom a štýlovom domčeku?

Stačí nás kontaktovať a spolu nájdeme ideálne riešenie pre Vás a Vaše potreby…

Modulárny dom podľa vlastných predstáv

Modularny dom M 04

Polia vyznačené * sú povinné

 

Sumár
Názov článku
Aké poistenie nehnuteľnosti zvoliť?
Autor
Popis
Neviete aké poistenie nehnuteľnosti zvoliť? Nemali by ste zabúdať na poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Neviete aký je medzi nimi rozdiel?

1 Poznámka