Blog o modulárnych domoch

Stavebné povolenie

S každým klientom, ktorý si chce u nás objednať výstavbu rodinného domu sa vždy osobne stretneme a detailne prejdeme jeho predstavy a požiadavky, ako by mala jeho budúca nehnuteľnosť vyzerať. Veľa sa pýtame, aby sme presne vyšpecifikovali klientove predstavy a mohli tak pripraviť projekt “šitý na mieru” presne podľa klientových vízií.

 

Ako prebieha projektovanie rodinného domu

Po prvom stretnutí absolvujeme ešte návštevu pozemku, aby sme sa oboznámili s prostredím a so samotným pozemkom, na ktorom má byť dom postavený. Okrem umiestnenia pozemku zisťujeme najmä tieto skutočnosti:

  1. územný plán a regulatívy zástavby v danej lokalite
  2. inžinierske siete a ich polohu na pozemku / pri pozemku
  3. podložie a hladinu spodnej vody na základe geolegického prieskumu dodaného klientom od geológa
  4. orientáciu pozemku voči svetovým stranám
  5. aký prístup je na pozemok z príjazdovej cesty

Po zistení vyššie uvedených skutočností necháme klientovi ešte čas, aby si pripravil [...]

Návrat na vrchu