Blog o modulárnych domoch

Modulárne stavby

Modulárne konštrukcie sa stali populárnymi stavebnými systémami v mnohých odvetviach. Čoraz väčšiu obľubu majú už aj u nás, pretože výhod oproti klasickým stavebným systémom majú hneď niekoľko. Prinášame Vám 10 dôvodov prečo si zamilujete modulárne stavby…

 

10 dôvodov prečo si zamilujete modulárne stavby

 

Výhody modulárnych stavieb oproti tým klasickým stavbám
  1. šetria čas výstavby
  2. flexibilita dizajnu
  3. minimálny dopad na životné prostredie
  4. energeticky efektívne stavby
  5. dočasné alebo trvalé riešenie budovy
  6. možnosť prenájmu budovy podľa potreby (takmer okamžite dostupné na mieste určenia)
  7. rýchle riešenie pre mimoriadne situácie
  8. prirodzenejšie vďaka recyklovateľnosti väčšiny použitých materiálov
  9. výstavba nezávisí od počasia a poveternostných vplyvov
  10. modulárne stavby ponúkajú aj rôzne štandardizované pôdorysy dostupných modulov, ktoré sa najčastejšie využívajú

 

Vyššie uvedené výhody sú iba zlomkom toho, čo Vám modulárna stavba ponúka. Bezstarostí a bez stresu si môžete vybrať Vašu budúcu nehnuteľnosť.

Ak uvažujete o rodinnom dome, ktorý by ste [...]

Návrat na vrchu